junglepoetry.wordpress.com
the eyes những con mắt
Poems by Nhã Thuyên | English translations by Kaitlin Rees. Sắp hết thứ sáu mới nhớ ra lời hẹn blog thứ sáu, đưa lại đôi bài thơ cũ 12 năm xưa, từ tập Rìa vực. Hai đứa trình diễn ba bài thơ này ở P…