junglepoetry.wordpress.com
thứ sáu
trong những điều tôi tự hứa hẹn với mình năm 2019, có chuyện muốn blog trở lại, đều đặn hơn, một ngày trong tuần, thứ sáu của Robinson, để được ngồi yên với những cuốn sách đã bị bỏ hoang lâu ngày,…