junglepoetry.wordpress.com
trăng sốt
[tôi] rút [tôi] khỏi người. những cơn sốt rút khỏi [tôi], vẫy vùng vỗ cánh. trăng sốt những đêm trăng cao, mênh mông, trăng là trăng và đêm là đêm, [tôi] hốt hoảng [tôi]…