junglepoetry.wordpress.com
Giấy mời và buổi làm việc sáng 27 Mar
Đi vắng hơn tuần, không thể checkmail và internet thường xuyên. Về nhà, đã nhận được giấy mời. Mai là ngày cuối để gặp theo cái giấy mời mơ hồ này. Kết quả buổi làm việc sáng nay 27 Mar 2014 vớ…