junglepoetry.wordpress.com
Viết
Sách xuất bản lần đầu bởi nhà xuất bản Văn học và nhà sách Kiến Thức, 2008. Giá bìa: 40000 VND. “Viết”, gồm hai phần: Phần thơ với tên gọi “Mật đêm” và phần truyện với tên gọi “Hắt lên tăm tối”. Bì…