junglepoetry.wordpress.com
Thường Quán – Đọc “Viết” của Nhã Thuyên
Thường Quán Những truyện, thơ, và những mảng ghi rời và độc thoại làm thành một tác phẩm đầu tay của Nhã Thuyên cứ như là một thành phố nhiều mặt. Mỗi lần đọc thành phố ấy lại chuyển dịch đi một …