junaidikhab.wordpress.com
Perjuangan Orang Miskin di Indonesia
Perjalanan hidup di dunia ini tidak akan selamanya penuh kebahagiaan, begitu juga tidak akan selalu dalam kesedihan. Segala bentuk keadaan akan datang silih berganti dan bahkan beriringan. Seperti …