junaidikhab.wordpress.com
Sawah
Koran Merapi Pembaruan: Jumat Wage, 15 Desember 2017 Oleh: Junaidi Khab* Pada lautan padi aku sering berbaring bermain ilalang bersama awan menapis gabah di sawah menakar beras di