jullianeford.wordpress.com
Когато съм безсилна да почувствам друго…
И нека ме упрекват във предателство, и нека ми свалят короната, нека ми вземат жезъла, сиятелството, нека от Лемнос съм прогонена. И нека бъда провалила се, нека ми изричат името с презрение, нека …