jullianeford.wordpress.com
Пророчества за невярващи
Чия илюзия, неизричана, привидя ми се във теб? Полужива, полусъбличана, с полужитейски мироглед. Сравнение иконостасово за нехристиянските ми очи, води ме през ариите си басови или еретично ми мълч…