jullianeford.wordpress.com
Лични и общи
Постоянно ме връхлитат какви ли не вдъхновения… Детски песнички? Youtube-must-see: Пауза за смях (fun time) Youtube творчество: I had nine lives, but I lost all of them Quotes/Фрази Калима Yo…