juliatells.com
Het geheim van de lege gracht (5)
De kardinaal had de gewoonte ’s nachts bij de gracht rond te scharrelen. Meestal alleen, soms in gezelschap van het zingende nonnetje. Een avond was hij wat ongedurig. Hij liep heen weer, kee…