juliatells.com
Planeet Aarde
Als we planeet Aarde vergelijken met de Oostvaardersplassen dan heeft de aarde geen hek zoals de plassen maar is wel net zo beperkt qua oppervlakte. Op de Aarde verdringen zich de mensen net zoals …