jukkaam.com
Ketteryys
Ketteryys on organisaation kyvykkyys toimia epävarmuudessa, reagoida nopeasti muutoksiin ja luoda nopeasti sellaista, mitä markkinoilla ei vielä ole. Ketterä organisaatio on alansa mielipidejohtaja…