jukkaam.com
Osallisuusjohtaminen – Itseohjautuvan organisaation johtamisen perusta
Pitäisikö itseohjautuvan ja itseorganisoituvan yrityksen johtajuus perustaa osallisuuden johtamiseen? Tavallisesti osallisuudesta puhutaan huono-osaisten osallisuudesta yhteiskunnassa ja jul…