jukkaam.com
Ei Kreikan eikä Portugalin tiellä –  Suomen sairaus on kansainvälinen kilpailu (lue: myynti)
Usein sanotaan myös se, että Suomi on ”Kreikan tiellä”. Tarkoitetaanko tällä yleisemmin vai vaan velan kasvun takia? Lähes yksimielisiä ollaan siitä, että 100 mrd ja 60% bruttokansantuotteesta ei o…