juanalily.wordpress.com
Theater Review: Sipa at Sumpa ng ‘Suhi’ sa Mindanao
Sa labas ng Rizal Mini-Theater ng Mindanao State University (MSU) – Iligan, Hilagang Mindanao ay mapapansin ang upuan ni Salvador Dali na animoy sumulpot sa kung saan: perpekto ngunit nakabaliktad,…