joykumardas.com
tasavvur
Dhalte huye suraj ko dekho Shayad tumhe sham nazar aaye. Dhalte huye suraj ko dekho Shayad tumhe apna maqam nazar aaye. Dhoondhla sa hi par, Shayad tasavvur mein apni parchai nazar aaye.