joykumardas.com
olik sukh
Tumio bojho, Amio bujhi, Aamader kaar saaji, Chokh khule dekhi shokal tobuo, Chokh bujhe ami raji. Tumio khonjo, Amio khunji, Hariye jaoa chaabi, Tai shikol diye aatke rakha, Biponnotar dabi. Tumio…