joykumardas.com
jamar botam
Jamar botam aante giye, Tomar jamar rong, Uthte uthte utche nako, Porichitir rong. Rong khana besh halka dhushor, Manay thiki aaj, Thakle tumi guchiye dite, Kuchkano shob bhanj. Jai hok sesh jamar …