jowoyeshu.com
Romans (13) – རོ་མཱ་པ། (13)
Romans (13) – རོ་མཱ་པ། (13) 1 མི་རེ་རེས་སྲིད་དབང་གི་དབང་སྒྱུར་པའི་བཀའ་ལ་ཉན་དགོས། གང་ལགས་ཟེར་ན། དེར་ཡོད་པའི་དབང་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་པ་ཡིན་གྱིས། དཀོན་མཆོག་གིས་བཀོད་པ་ལས་གཞན་པའི་དབང་མེད་དོ། 2 …