jowoyeshu.com
ཡ་ཧུ་དཱ་པ། 9 – Hebrews9
ལེའུ་དགུ་པ། མཆོད་ཁང་རྙིང་པ་དང་མཆོད་ཁང་གསར་པའི་དཔེ། 1 ཞལ་ཆད་སྔ་མ་ལའང་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པའི་སྒྲིག་ལམ་དང༌། འཇིག་རྟེན་གྱི་མཆོད་ཁང་ཡོད། 2 གུར་མཆོག་གཅིག་བཟོས་པ་ཡིན། དེའི་ནང་གི་གནས་དང་པོར…