jowoyeshu.com
གསུང་མགུར 12:6
6གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་དམ་བཅའ་རྣམས་བློ་གདེང་བྱ་འོས་སོ། དེ་ནི་ལན་གྲངས་བདུན་ཙམ་མེར་སྲེག་བཏང་བའི་རིན་ཆེན་དངུལ་དང་མཆུངས་ཤིང་བཅོས་མིན་ལགས།…