joveguille.wordpress.com
MONMA ZERO
En Monma Zero és el primer humà nescut a l’espai. Aquest relat és una petita finestra a una de les seves moltes aventures, Monma Zero is the first human to be born out in space. This is a…