jovanmarkov.wordpress.com
Како обезбедити Петници стабилне изворе финансирања
Већ дуго размишљам о томе да ли Петница може да обезбеди део стабилног прилива средстава на начин на који се издржавају друге некомерцијалне институције као на пример манастири преко својих метоха …