josueferrer.com
El comunisme, la major desgràcia de l’història.
Quan pense en totes les calamitats que ha patit el món a lo llarc de l’història, la més gran de totes segurament siga el comunisme. Cent millons de morts únicament en el sigle XX. Això són mé…