josueferrer.com
Amèrica Màgica: El Juí Final.
El món sancer s’ha tornat foll. Ulls jagants apareixen en el cel. Sons com de trompeta s’escolten enmig del no res. La prensa parla de misterioses teletransportacions i viages en el temps… ¿Qué est…