josueferrer.com
La consciència de ser valencians (Amazon).
Títul: La consciència de ser valencians. Autor: Josué Ferrer. Pròlec: Josep Esteve Rico Sogorb. Edició: Josué Ferrer. Correcció: Joan Ignaci Serrano. Portada: Ignaci Gallego. Primera edició: Almass…