josueferrer.com
El fariseisme de Paco Camps, predica blanc i fa negre.
“En acabant Jesus parlà a la gent i als discipuls dient-los: -Els escribes i els fariseus s’assenten en la catedra de Moises. Per tant, respecteu i compliu lo que ells vos diguen; pero no obr…