josueferrer.com
Carod-Rovira i Hitler: pareguts raonables.
¿En qué es pareix el despota alema Adolf Hitler i l’ultranacionaliste catala Josep Lluïs Carod-Rovira? 1) Els dos obeixen a un fort sentiment d’autoodi. Adolf Hiler massacrà als judeus …