josueferrer.com
Imperialisme catala.
Lo dels catalans és algo malaltuç. Yo pense que en el fondo –i per molt que la desprecien- senten un gran complex d’inferioritat cap a Espanya. En el sentit de que Espanya fon una superpotenc…