josueferrer.com
Se’n van els criats d’Estats Units i tornen els lacais de França.
Se’n van els gossos falders d’Estats Units i Gran Bretanya, i tornen els llepaculs de França, Alemanya i Marroc. En les europees, pirrica victoria sociata en Espanya i ample triumfo del Parti…