joshuaagar.wordpress.com
[Filipino] Patungkol sa Aktibismo
Bagama’t hindi ako sumasali sa mga pagtitipon at kilusan ng mga nagproprotesta , ako ay hindi tumutol sa kanilang pamamaraan. Nagtataka lang ako sa mga puna na nagsasabi ng mga alternatibo ra…