joshuaagar.wordpress.com
Stars – Filipino Rendition
JAVERT: Doon Sa kadiliman Mula bilangguan Hulog ng Diyos Isang bilanggo Ama, ikaw ang saksi Hindi hihinto Tungo sa pagtagpo Nang siya’y makita ko Madilim man ang daan Ako’y Iyong gabaya…