joseftingbratt.se
Lite andra typer av spelningar
Som en del av er som är flitiga besökare kanske redan sett så ska jag sjunga med Nårungakören i april. Det är en kör under ledning av Hans-Lennart Raask och den består av personer från min hemförsa…