joseftingbratt.se
Debattartikel på Dagen om sångskatten i kyrkan
Sångskatt på väg gå förlorad – Dagen. Gunilla Lundgren skriver den 5/6 i Dagen om sorgen över att de gamla sångerna försvunnit i hennes kyrka. En sorg som jag till viss del kan dela. Inte av …