joseflowdin.com
Trosbekännelse
1689 års baptistbekännelse (1689 London Baptist confession of faith – Swedish ) Utgiven av de äldste och bröderna från många församlingar av kristna (döpta efter att ha avlagt bekännelse om s…