joseflowdin.com
Ytterligare problem med moderna biblar
Jag har tidigare skrivit om Varför du skall använda reformationsbibeln Här följer ytterligare ett problem du eliminerar genom att använda reformationsbibeln. ”Herren Guds Ande är över mig, för Herr…