joseflowdin.com
Djävulens strategi och attacker emot Guds barn (1 Petr 5:8-11)
Predikan av Josef Löwdin 19/1-2020, Göteborg länk till predikan ”Var nyktra och vaka, för* er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. 9 Stå emot honom, …