joseflowdin.com
Är det en synd att bli vred?
”Men jag säger er, att var och en som blir vred på sin broder utan giltigt skäl, han blir skyldig under domen ” – Matt 5:22 Att bli vred är inget fel eller syndigt i sig. Vi som konstant stud…