joseflowdin.com
Varför använda reformationsbibeln?
Artikel av Josef Löwdin Ändå sedan jag blev frälst och en pånyttfödd bibelälskande man så har jag alltid hållit mig till folkbibeln. Den kom ut år 1996 och jag blev frälst år 1999. På senare tid ha…