joseflowdin.com
Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra
” Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. ” – (Joh 13:34) Vår mästare säger här något märkligt som tåls att reflektera över. …