joseflowdin.com
Olydnad hindrar Guds välsignelse i våra liv (1 Petr 3:8-17)
Predikan av Josef Löwdin 20/10-2019, Göteborg. länk till ljudfil ”8. Till sist, var alla ett till sinnes, ha medkänsla med varandra, älska bröderna, var barmhärtiga och vänliga. . 9. Löna inte ont …