joseflowdin.com
En sann spegling av människans tillstånd (Mark 7:14-23)
Evangelisk förkunnelse av Josef Löwdin 6/10-2019, Göteborg länk till ljudfil ”14.Sedan kallade han till sig allt folket och sa till dem: Hör på mig allesammans och förstå. 15. Inget av det som kom…