joseflowdin.com
Den bibliska hustrun och mannen (1 Petrusbrevet 3:1-7)
Predikan av Josef Löwdin 22/9-2019, Göteborg ”På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att också de som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom hustruns sätt att leva, 2. när de…