joseflowdin.com
Kanske skall Gud ge omvändelse – omvändelsens gåva
”Och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara mild mot alla, lämpad för att undervisa, tålig när han får lida, och i mildhet tillrättavisa dem som säger emot. Kanske Gud en gång ska ge dem omv…