joseflowdin.com
Den troendes underordnande och hedrande av högre auktoriteter. (1 Petrus 2:13-25).
Predikan av Josef Löwdin 8/9-2019 länk till ljudfilen Vi har sett att de troendes liv skall vara annorlunda nu mot hur det var innan vi var kristna och våra liv skall präglas av en pilgrims mentali…