joseflowdin.com
Lev som präster och Guds folk i den här världen (1 Petr 2:4-12)
Predikan av Josef Löwdin 25/8-2019 länk till ljudfil ”4. Till honom har ni kommit såsom till en levande sten, som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. 5. Också ni,…