joseflowdin.com
Så många som var bestämda till det eviga livet kom till tro.
”När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.” (Apg 13:48) Det finns två läger inom den kristna tron. De som hä…