joseflowdin.com
Friköpta till ett nytt liv (1 Petr 1:18-25
Predikan av Josef Löwdin 7/7-2019, Göteborg ”18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder,…